ZigaForm version 5.3.5
logo-assessia360

Запознайте се с
360 ASSESSIA

Вашата платформа за 360-градусово оценяване

Запознайте се с
360 ASSESSIA

Вашата платформа за 360-градусово оценяване

Какво е 360-градусова обратна връзка?

360-градусовата обратна връзка е инструмент за оценка на представянето на служителите от различни гледни точки. Методът дава всеобхватна и детайлна информация, като сравнява самооценката с оценка от пряк ръководител, от колеги, от подчинени и/или от клиенти. Идентифицира ясно силните страни и зоните за подобрение и Ви помага да очертаете конкретни и реалистични цели за бъдещото развитие на своите служители.

Какво е 360-градусова обратна връзка?

360-градусовата обратна връзка е инструмент за оценка на представянето на служителите от различни гледни точки. Методът дава всеобхватна и детайлна информация, като сравнява самооценката с оценка от пряк ръководител, от колеги, от подчинени и/или от клиенти. Идентифицира ясно силните страни и зоните за подобрение и Ви помага да очертаете конкретни и реалистични цели за бъдещото развитие на своите служители.

Резултат от оценяване с 360 ASSESSIA

Резултат от оценяване с 360 ASSESSIA

Работим с експерти в развитието на служители, за да предоставим доклади за обратна връзка, които са:

• Лесни за разбиране и използване
• С ясни графики и множество различни срезове
• Фокусирани върху крайната цел

Работим с експерти в развитието на служители, за да предоставим доклади за обратна връзка, които са:

• Лесни за разбиране и използване
• С ясни графики и множество различни срезове
• Фокусирани върху крайната цел

Резултатът?
• Спестено време и ресурси
• Лесно идентифициране на цели за развитие
• Ясно изведени силни страни и области за подобрение

Резултатът?
• Спестено време и ресурси
• Лесно идентифициране на цели за развитие
• Ясно изведени силни страни и области за подобрение

Как работи 360 АSSESSIA?

Как работи
360 АSSESSIA?

Регистрация
Регистрация
Създайте акаунт на Вашата компания и потвърдете регистрацията си.
Регистрация
Регистрация
Създайте акаунт на Вашата компания и потвърдете регистрацията си.
Въпросник
Създаване на въпросник
Използвайте наш въпросник или създайте собствен.Въпросник
Създаване на въпросник
Използвайте наш въпросник или създайте собствен.Проект
Начало на проект
Оценете един или повече участници в избрано от Вас време.Проект
Начало на проект
Оценете един или повече участници в избрано от Вас време.Доклад
Генериране на доклад
Вижте резултатите от проведеното оценяване с един клик.
Доклад
Генериране на доклад
Вижте резултатите от проведеното оценяване с един клик.
Защо
360 ASSESSIA?

Защо
360 ASSESSIA?

Бързо, лесно и гъвкаво оценяване, управлявано от Вас

Бързо, лесно и гъвкаво оценяване, управлявано от Вас

Персонализиране

Индивидуализиране на всяка стъпка от оценяването

Персонализиране

Индивидуализиране на всяка стъпка от оценяването

Бърз резултат

Докладът се генерира с един клик след завършване на оценяването

Бърз резултат

Докладът се генерира с един клик след завършване на оценяването

Двуезична платформа

Платформата поддържа английски и български език

Двуезична платформа

Платформата поддържа английски и български език

Автоматизация

Автоматично изпращане на покани и напомняния

Автоматизация

Автоматично изпращане на покани и напомняния

Пакети

Пакети

Цените се определят според броя генерирани доклади в проект
(резултатите на брой хора, оценени с 360-градусова обратна връзка).

Цените се определят според броя генерирани доклади в проект
(резултатите на брой хора, оценени с 360-градусова обратна връзка).

78 лв. / бр.

За доклади от 1 до 15 бр.

66 лв. / бр.

За доклади от 16 до 50 бр.

54 лв. / бр.

Над 51 бр. доклади

66 лв. / бр.

За доклади от 1 до 15 бр.

54 лв. / бр.

За доклади от 16 до 50 бр.

42 лв. / бр.

Над 51 бр. доклади

Всички цени са с включено ДДС.

Допълнителни услуги

Допълнителни услуги

 • Сесия за обратна връзка от 360 
 • Обобщен доклад
 • Обучение за даване на обратна връзка от оценяване с 360 
 • Разработване на въпросник

За да се възползвате от допълнителните услуги, моля, свържете се с нас.

 • Сесия за обратна връзка от 360 
 • Обобщен доклад
 • Обучение за даване на обратна връзка от оценяване с 360 
 • Разработване на въпросник

За да се възползвате от допълнителните услуги, моля, свържете се с нас.

Често задавани въпроси:

Често задавани въпроси:

360-градусовата обратна връзка е инструмент за оценка на представянето на служителите от различни гледни точки. Методът дава всеобхватна и детайлна информация, като сравнява самооценката с оценка от пряк ръководител, от колеги, от подчинени и/или от клиенти. Идентифицира ясно силните страни и зоните за подобрение и Ви помага да очертаете конкретни и реалистични цели за бъдещото развитие на своите служители.

360 Assessia е онлайн платформа за самостоятелно управление на проекти за 360-градусова обратна връзка. Платформата гарантира изпълнение на изискванията за оценяването, осигурява референтни стандарти и бързо обработване на резултатите.

В 360 Assessia са имплементирани богата гама от научнобазирани компетенции и поведения, които ги измерват, но предоставя възможност за създаване и на собствени въпросници.

360 Assessia може да бъде използвана по всяко време на денонощието от всяко устройство, свързано с интернет. Платформата дава възможност:

 • да се изпращат автоматично покани към участниците в проекта за попълване на въпросник.
 • на участниците сами да избират дали да попълват на български или английски език
 • да следите и управлявате процеса в реално време
 • да избирате на какъв език да получите резултатите, независимо от езика на попълване
 • да обработвате получените данни с натискането на един бутон и да получите графични,  подробни доклади
 • да разчитате на високо ниво на защита на данните, съобразено с изискванията на Европейския съюз.

Чрез регистрация в платформата. След попълване на формата, следва да потвърдите вашата регистрация чрез линк, изпратен на посочения от Вас имейл. Имейлът, освен за достъп, се използва и за получаване на служебните съобщения от платформата.

 1. Избирате въпросник
 2. Създавате проект:
  • посочвате участниците – оценяваният мениджър и неговите ръководител, колеги и подчинени;
  • задавате сроковете на проекта – начало, край, напомняния;
  • задавате текста на поканите/имейлите към участниците

и след събиране на достатъчно оценки

 1. Генерирате доклад с резултати с един клик